De sleutel tot succesvol en sociaal beheer? Direct en concreet zijn.

De sleutel tot succesvol en sociaal beheer? Direct en concreet zijn.

Anthony Roovers van ROOVOB over de enorme veelzijdigheid van zijn werk als beheerder van onroerend goed.   Passie voor het vak en je werk Je werk mee naar huis nemen is tegenwoordig heel normaal, maar thuis letterlijk uit kunnen kijken over je w...

lees meer >

Diensten voor vastgoedbeheerders

Voor u als lange termijn investeerder zorgt ROOVOB voor gedegen meerjaren onderhoudsplanningen en begeleiding van de onderhoudswerkzaamheden.
Op onderhoudstechnisch gebied bemiddelt ROOVOB tussen de eigenaar en de huurder, alsmede derde partijen welke voor onderhoudswerkzaamheden in aanmerking komen.
lees meer >

Diensten voor woningbouwcorporaties

Regelmatig komen woningbouwcorporaties mensen tekort op bouwtechnisch gebied of zitten zij met bepaalde bouwtechnische vraagstukken waar ze hulp en/of advies bij nodig hebben.
ROOVOB geeft op een professionele manier invulling aan deze hiaten en zoekt naar oplossingen voor deze bouwtechnische vraagstukken.
lees meer >