Diensten voor vastgoedbeheerders

Voor u als lange termijn investeerder zorgt ROOVOB voor gedegen meerjaren onderhoudsplanningen en begeleiding van de onderhouds- en renovatiewerkzaamheden.
Op onderhoudstechnisch gebied bemiddelt ROOVOB tussen de eigenaar en de huurder, alsmede derde partijen welke voor onderhoudswerkzaamheden in aanmerking komen.
lees meer >

Diensten voor woningbouwcorporaties

Regelmatig komen woningbouwcorporaties mensen tekort op bouwtechnisch gebied of zitten zij met bepaalde bouwtechnische vraagstukken waar ze hulp en/of advies bij nodig hebben.
ROOVOB geeft op een professionele manier invulling aan deze hiaten en zoekt naar oplossingen voor deze bouwtechnische vraagstukken. Strategisch denken in oplossingen!
lees meer >