ROOVOB voor vastgoedbeheerders

Voor u, als lange termijn investeerder, zorgt ROOVOB voor gedegen meerjaren onderhoudsplanningen en begeleiding van de onderhoudswerkzaamheden. Op onderhoudstechnisch gebied bemiddelt ROOVOB tussen de eigenaar en de huurder alsmede derde partijen welke voor onderhoudswerkzaamheden in aanmerking komen.

De vastgoedwereld is de laatste jaren volop in beweging. Zij heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Vastgoedbeheerders richten zich op hun core-business en besteden veel andere taken uit. De ervaren vastgoedspecialisten pakken dat op. Als vastgoeddienstverleners met jarenlange ervaring weet ROOVOB precies wat klanten willen.

Duurzame relaties
Door de hoge mate van betrokkenheid van de vastgoedmanagers waar ROOVOB mee samenwerkt, zijn we in staat om in allerlei situaties snel, slagvaardig en doelmatig op te treden. Hierdoor worden duurzame relaties opgebouwd met zowel onze opdrachtgevers als onze huurders. Het alert inspelen op de behoeften van onze klanten, het vinden van de juiste balans tussen de wensen van onze opdrachtgevers en huurders, zorgt ervoor dat we een optimaal vastgoedrendement bereiken.

Periodieke (financiële) verslaglegging
Ook aan de administratieve afhandeling besteden we de juiste zorg en aandacht. Zo leggen wij bijvoorbeeld de gemaakte afspraken nauwkeurig en glashelder contractueel vast, zodat hierover later geen onduidelijkheden ontstaan. Een tijdige en zorgvuldige periodieke (financiële) verslaglegging aan onze opdrachtgevers is uiteraard vanzelfsprekend.

Bedrijfsmatig onroerend goed
Natuurlijk kunt u ook voor specifieke opdrachten op het gebied van bedrijfsmatig onroerend goed bij ROOVOB terecht. Zo is ROOVOB u graag van dienst bij bijvoorbeeld aan- of verkoopbegeleiding van een bepaald object. Hierbij worden kleine of grootschalige renovaties voor u in detail uitgewerkt.
Het uitgangspunt is een complete dienstverlening waarvan de vastgoedbeheerders de vruchten plukken, maar niet worden geconfronteerd met de dagelijkse zorg omtrent hun onroerend goed.